استخدام مترجم در هلال ایران

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام مترجم زبان عربی در مجتمع درمانی هلال ایران

شرایط استخدام :

_ جنسیت آقا (دو نفر )

_ شن حداکثر ۳۰ سال

_ تسلط کافی بر ترجمه متون عربی

_ مهارت کافی در مکاتبه و مکالمه زبان عربی

تلفن : ۷۷۳۵۴۷۹۸