استخدام مترجم در هلدینگ

۹۵/۱۱/۱۶
تهران
سابقه کار: 5 سال

استخدام مترجم زبان انگلیسی هلدینگی معتبر در شهر تهران

مترجم عمومی و مترجم تخصصی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : لیسانس یا فوق لیسانس

_ رشته های مورد نیاز :۱_ مترجمی زبان انگلیسی۲_ ادبیات زبان انگلیسی

۳_سایررشته های تحصیلی با شرط ارائه مدرک زبان(TOEFL_IELTS_…)

_ تسلط کافی به ترجمه متون ودرک مطالب و مکالمه انگلیسی به فارسی و بالعکس در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، مدیریت،انرژی

_ داشتن سابقه کار در حوزه مترجمی، مذاکرات ومتون مهندسی نفت، مدیریت، گاز، انرژی

کد سمت: HR05

ایمیل: strategichrm1395@gmail.com

(کد سمت حتما در قسمت (subject) ایمیل درج شود)