استخدام مترجم در کارگاه ساختمانی درعراق

۹۵/۱۱/۱۲
استخدام سراسری

استخدام مترجم زبان عربی در کارگاه ساختمانی در شهر بصره

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون عربی

_ مهارت در مکالمه زبان انگلیسی

_ داشتن توانایی در مکاتبات اداری

ایمیل : mikaili_lm@yahoo.com