استخدام مترجم در گروه سازه فضایی ویتر

۹۵/۱۱/۰۹
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان در گروه سازه فضایی ویتر

شرایط مورد نیاز :

 _ تسلط کافی بر ترجمه متون انگلیسی و روسی

وب سایت : www.viterco.com