استخدام مترجم در یک شرکت بازرگانی در تهران

۹۸/۱۰/۲۳
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم در یک شرکت بازرگانی در تهران

استخدام مترجم در تهران 

شرایط استخدام:

ساکن : تهران

سن : زیر ۳۵ سال

شماره تماس : ۸۸۰۵۳۸۱۲ داخلی ۱۱۶

 

www.estekhdammotarjem.com