استخدام مترجم در یک مؤسسه تحقیقاتی

۹۵/۱۱/۱۰
گلستان

استخدام  تعدادی مترجم توانمند در زبان‌های مختلف (اعم از انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، چینی و…) و دارای قدرت تحلیل و تلخیص متون (Comprehension) با (حقوق مناسب) در یک مؤسسه تحقیقاتی.

شماره تماس:۰۹۳۸۵۳۱۷۶۸۰

ارسال رزومه: eng.translators.2016@gmail.com