استخدام مترجم رسمی ایتالیایی جهت یک دفتر ترجمه رسمی در تهران

۰۰/۰۳/۳۰
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم رسمی ایتالیایی جهت یک دفتر ترجمه رسمی در تهران

یک دفتر ترجمه رسمی در تهران به مترجم رسمی ایتالیایی نیازمند است. (محل کار: میرداماد)

اطلاعات تماس: