استخدام مترجم رسمی در دارالترجمه

۹۶/۰۲/۰۳
تهران

استخدام مترجم رسمی در دارالترجمه

_ زبان مورد نیاز : انگلیسی

تلفن : ۰۲۱۲۲۸۹۵۷۱۵

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com