استخدام مترجم رسمی زبان انگلیسی

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

به یک مترجم رسمی زبان انگلیسی جهت کار در دارالترجمه در تهران نیازمندیم.

 

شماره تماس : ۸۸۶۷۸۰۲۹