استخدام مترجم رشته عمران

۹۶/۰۱/۱۵
چند استان کشور

استخدام مترجم رشته عمران

مجموعه‌ی CivilVersion با تمرکز ویژه بر گرایش‌های دوازده‌گانه در رشته‌ی مهندسی عمران، درصدد ایجاد ساختاری جدید در(صنعت ترجمه) می‌باشد. به همین دلیل، از متقاضیان عضویت در این مجموعه که دارای شرایط زیر می‌باشند دعوت به همکاری می‌شود.

شهر های مورد نیاز: تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز

شرایط عمومی استخدام :

– تمایل مجموعه به جذب و پشتیبانی از افرادی است که سابقه‌ی کار نداشته باشند، چون هیچ‌گاه فراموش نخواهیم کرد که چگونه کارمان را شروع کرده ایم،اما چنان چه سابقه‌ی عضویت در نهادی را دارید، همه‌ی تجربیات بد آن را به طور کلی فراموش کنید.

– خوشبختانه و یا متاسفانه در جذب مترجم وسواس ویژه‌ای وجود دارد، به همین دلیل قادر به همکاری با افراد غیر متخصص و صرفا مدعی نخواهیم بود.

– رضایت حداکثری مشتریان، یکی از اولویت های اصلی مجموعه است. عدم رضایت مشتریان ریشه در ۲ اصل مهم دارد: کیفیت ترجمه و زمان بندی آن.

– بنابراین دقت بالا(همراه با کمترین خطای ممکن) و همچنین نظم، دو ویژگی ضروری و موردنیاز برای افراد مجموعه است.

– به هیچ عنوان ارزش فعالیت‌های درست و مناسب نادیده گرفته نمی‌شود. بر همین اساس، امکان ارتقاء مزایای حقوقی بر اساس نحوه‌ی صحیح انجام وظایف و میزان رضایت مندی مشتریان برای هر مترجم وجود دارد.

– قطعا همه‌ی افراد مجموعه اعم از مدیریت، مسئولین بخش‌های مختلف و مترجمین با یک نگاه برابر و بر اساس اصول ارزیابی خواهند شد.

شرایط اختصاصی استخدام :

– رشته‌ی تحصیلی مترجم الزاما می‌بایست مهندسی عمران باشد. پذیرش مترجم در هر کدام از گرایش های سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مهندسی محیط زیست، مدیریت ساخت، مهندسی حمل و نقل، مهندسی و مدیریت منابع آب، سازه‌های دریایی، سازه های هیدرولیکی، مهندسی خطوط راه آهن و نقشه برداری به تعداد محدودی انجام خواهد شد.

– اولویت پذیرش با افرادی خواهد بود که دارای مدرک زبان خارجی و داخلی معتبر (IELTS، TOEFL، TOLIMO، MSRT و …) باشند.

توضیحات :

– هدف مجموعه، استفاده از ممتازترین افراد واجد شرایط می باشد. بنابراین جهت نیل به این هدف و با استفاده از سازوکار طراحی شده، روند جذب مترجمین در ۲ مرحله‌ی جداگانه انجام خواهد شد.

– در این مرحله، اطلاعات کلی متقاضی با استفاده از فرم ذیل دریافت می گردد و پس از بررسی آن، با پذیرفته شدگان جهت تأیید صلاحیت علمی و اجرایی (فن ترجمه) تماس حاصل خواهد شد.