استخدام مترجم روسی درتهران

۹۷/۰۶/۲۵
تهران

استخدام مترجم روسی درتهران

استخدام مترجم روسی درتهران

شرایط استخدام :

ساکن در :تهران

جنسیت : خانم

سن : نامشخص

مدرک تحصیلی : نامشخص

سابقه کار : نامشخص

متعهد و وقت شناس

تلفن : ۰۹۱۲۷۷۸۸۰۱۶