استخدام مترجم روسی در شرکت نفتی

۹۶/۰۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم روسی در شرکت نفتی

(درصنایع بالادستی نفت وگاز)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه زبان روسی

تلفن : ۲۲۶۵۴۱۰۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com