استخدام مترجم زبان آشنابه بازرگانی خارجی

۹۵/۱۲/۱۵
تهران

استخدام مترجم زبان آشنا به بازرگانی خارجی

شرایط استخدام :

_ داشتن سابقه کار

ایمیل : Laraan_saanat@yahoo.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com