استخدام مترجم زبان انگلیسی(خانم) در تهران

۹۵/۱۱/۱۱
تهران

استخدام یک نفر مترجم  زبان انگلیسی (خانم) جهت کار در دارالترجمه

آدرس:تهران،محدوده متروی طالقانی

شماره تماس: ۸۸۳۰۰۸۵۹