استخدام مترجم زبان انگلیسی(فرم زن)درتهران

۹۶/۰۲/۰۳
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی(فرم زن)درتهران

(جهت همکاری در دارالترجمه)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی و فرم زنی

تلفن : ۲۲۱۳۶۵۰۱ _ ۲۲۱۳۲۹۹۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com