استخدام مترجم زبان انگلیسی آشنا به کامپیوتر

۹۵/۱۱/۰۷
زنجان

استخدام مترجم زبان انگلیسی آقا آشنا به نرم افزارهای کامپیوتری با حداکثر سن ۲۵ سال و حقوق و بیمه تامین اجتماعی در زنجان .

آدرس : انصار / بوستان ۷ غربی / پلاک ۵۸۹

شماره تماس : ۳۳۷۸۸۹۷۹ – ۳۳۷۸۶۱۵۱