استخدام مترجم زبان انگلیسی آقا درموسسه فرهنگی

۹۶/۰۶/۲۴
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی آقا درموسسه فرهنگی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : آقا

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ توانایی ترجمه متون و مقاله های پزشکی

تلفن :

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .