استخدام مترجم زبان انگلیسی در البرز

۹۶/۰۶/۲۶
البرز

استخدام مترجم زبان انگلیسی در البرز

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

تلفن : ۳۴۴۸۸۸۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .