استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت هلدینگ آفری در تهران

۰۰/۰۳/۲۷
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت هلدینگ آفری در تهران

شرایط استخدام:

-مترجم زبان انگلیسی

 

اطلاعات تماس: