استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم در شهرتهران

۹۶/۰۶/۲۳
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم در شهرتهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ داشتن مهارت در انجام ترجمه و مکالمه زبان انگلیسی

استخدام مترجم به صورت پاره وقت صورت میگیرد.

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۱۰۰۳۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .