استخدام مترجم زبان انگلیسی دراصفهان

۹۵/۱۲/۱۰
اصفهان

استخدام مترجم زبان انگلیسی دراصفهان

( جهت فروشندگی)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

_ آشنا به زبان فرانسه

تلفن : ۰۹۱۳۲۶۶۱۲۳۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com