استخدام مترجم زبان انگلیسی دربازرگانی

۹۶/۰۱/۳۰
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی دربازرگانی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

تلفن : ۳۷۲۶۸۵۷۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خو را به ادرس ایمیل ارسال نمایند.

estekhdammotarjem.com