استخدام مترجم زبان انگلیسی دربندر عباس

۹۵/۱۲/۲۴
هرمزگان

استخدام مترجم زبان انگلیسی دربندر عباس

( در شرکت بازرگانی معتبر )

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

_ داشتن سابقه کار

تلفن : ۰۹۰۱۳۱۱۲۷۲۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com