استخدام مترجم زبان انگلیسی درتهران

۹۵/۱۲/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی : لیسانس مترجمی زبان

تلفن : ۸۸۹۲۲۵۰۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com