استخدام مترجم زبان انگلیسی درجزیره زیان منوچهرزاده

۹۶/۰۷/۰۲
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی درجزیره زیان منوچهرزاده

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۹۱۳۲۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند .