استخدام مترجم زبان انگلیسی درشرکتی دراهواز

۹۶/۰۶/۰۶
خوزستان

استخدام مترجم زبان انگلیسی درشرکتی دراهواز

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

حقوق و مزایا : حقوق مکفی – بیمه تامین اجتماعی

تلفن : ۰۹۳۸۷۵۸۷۷۸۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .