استخدام مترجم زبان انگلیسی درشرکت معدنی اورانوس دربیرجند

۹۶/۰۶/۲۵
خراسان جنوبی

استخدام مترجم زبان انگلیسی درشرکت معدنی اورانوس دربیرجند

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ توانایی ترجمه متون و مکالمه به زبان انگلیسی

_ داشتن سابقه کار مفید

تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۶۱۸۶ – ۰۵۶۳۲۲۲۴۷۸۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .