استخدام مترجم زبان انگلیسی درشهرک صنعتی

۹۵/۱۲/۲۴
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی درشهرک صنعتی

(شهرک صنعتی فناوری های برتر)

شرایط استخدام :

_ داشتن سابقه کار

_ آشنا به بازرگانی داخلی و خارجی

وب سایت : www.persiantableau.com

تلفن :۳۲۴۰۰۴۸۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com