استخدام مترجم زبان انگلیسی درشهر تهران

۹۶/۰۶/۲۵
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی درشهر تهران

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم و آقا

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۳۹۵۲۵ – ۰۲۱۸۸۳۳۹۵۲۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .