استخدام مترجم زبان انگلیسی درمجتمع فنی وآموزشی

۹۶/۰۲/۱۰
گیلان

استخدام مترجم زبان انگلیسی درمجتمع فنی وآموزشی

(مجتمع فنی و آموزشی پل گیلان)

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به مکالمه زبان انگلیسی

_ داشتن توانایی در مکاتبات اداری

وب سایت :  www.Poulgilan.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند برای ارسال رزومه به ادرس وب سایت مراجعه نمایند.

Estekhdammotarjem.com