استخدام مترجم زبان انگلیسی درمشهد مقدس

۹۶/۰۶/۲۹
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی درمشهد مقدس

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ مسلط به حمل و نقل یا بازرگانی

تلفن : ۰۵۱۳۷۶۶۶۱۹۹

(داخلی ۳۱۱ و ۱۱۴ )

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .