استخدام مترجم زبان انگلیسی درموسسه پژوهشی درتهران

۹۶/۰۶/۳۰
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی درموسسه پژوهشی درتهران

شرایط استخدام :

_ مقاطع تحصیلی مورد نیاز : لیسانس – فوق لیسانس – دکتری

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۲۱٫۶۶۹۵۵۵۴۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .