استخدام مترجم زبان انگلیسی کارهای پروژه ای

۹۵/۱۲/۰۹
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی درکار های پروژه ای

ایمیل : parsi_sadra@yahoo.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل ارسال نمایند .

estekhdammotarjem.com