استخدام مترجم زبان انگلیسی در مشهد

۹۵/۱۱/۱۱
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی با سابقه حداقل ۲ سال در حمل و نقل بین المللی و یا بازرگانی مشهد.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: ۰۵۱۳۷۶۶۶۱۹۹
داخلی ۱۱۴ و ۱۱۳