استخدام مترجم زبان انگلیسی در شرکت تبلیغاتی معتبر

۹۵/۱۱/۰۵
تهران

شرکت تبلیغاتی معتبر  در تهران به مترجم زبان انگلیسی نیازمند است.

 

شماره تماس : ۲۶۲۱۷۰۶۸  – ۲۲۶۶۷۶۹۴