استخدام مترجم زبان انگلیسی در شهرک صنعتی در مشهد

۹۵/۱۱/۱۱
خراسان رضوی

شهرک صنعتی  فناوری های برتر در مشهدجهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیرمترجم استخدام می نماید:

  1. کارشناس زبان انگلیسی (خانم)
  2. مسلط به زبان انگلیسی  و مکاتبات بازرگانی
  3.  حداقل ۲ سال سابقه کار در شهرک صنعتی فناوری های برتر.
آدرس ایمیل: Estekhdami@swanlamp.com
تلفن: ۰۵۱۳۲۴۰۰۹۷۱,۰۵۱۳۲۴۰۰۹۷۲