استخدام مترجم زبان انگلیسی در محدوده نیاوران تهران

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

به دو نفر مترجم زبان انگلیسی مسلط به ترجمه همزمان در تهران نیازمندیم.

آدرس: محدوده نیاوران

ارسال رزومه به ایمیل: jobcenter1395@gmail.com