استخدام مترجم زبان انگلیسی در شهر تهران

۹۶/۰۵/۱۵
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شهر تهران (نواب)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به متون انگلیسی

تلفن : ۰۲۱۵۵۲۶۰۵۹۵

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

 estekhdammotarjem.com