استخدام مترجم زبان انگلیسی در شهر شیراز

۹۶/۰۶/۰۶
فارس

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شهر شیراز

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی و ترجمه روان متون

_ داشتن مهارت در سرچ اینترنتی

ایمیل : info@touraniran.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .