استخدام مترجم زبان انگلیسی در شیراز

۹۶/۰۶/۲۶
فارس

استخدام مترجم زبان انگلیسی در شیراز

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی

_ داشتن مهارت در نگارش فارسی

_ توانایی سرچ اینترنتی در زمینه گردشگری

ایمیل :

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .