استخدام مترجم زبان انگلیسی و عربی

۹۵/۱۱/۳۰
خراسان رضوی

استخدام مترجم انگلیسی و عربی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی و عربی

(حقوق و مزایا عالی)

تلفن : ۰۹۱۵۶۶۶۴۰۰۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به شماره تلفن ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com