استخدام مترجم زبان انگلیسی (فرم زن)در سعادت آباد

۹۶/۰۶/۲۹
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی (فرم زن)در سعادت آباد

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به فرم زنی

تلفن : ۰۲۱۲۲۰۸۰۳۷۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .