استخدام مترجم زبان انگلیسی در نواب تهران

۹۶/۰۶/۰۲
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی در نواب تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

تلفن : ۵۵۲۶۰۵۹۵-۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .

estekhdammotarjem.com