استخدام مترجم زبان انگلیسی همزمان درشرکت بازرگانی

۹۶/۰۷/۰۲
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی همزمان درشرکت بازرگانی

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ توانایی ترجمه همزمان

تلفن : ۰۹۱۵۱۱۱۰۱۰۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند .