استخدام مترجم زبان انگلیسی وآلمانی درشرکت معتبر

۹۶/۰۷/۰۲
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی وآلمانی درشرکت معتبر

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی و آلمانی در زمینه صنعتی

جیمیل : cv.96.teh@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل ارسال نمایند .