استخدام مترجم زبان تخصصی در اصفهان

۹۵/۱۱/۰۷
اصفهان

به مترجم زبان تخصصی  معماری،شهرسازی، عمران و عمومی جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.

 

آدرس : محدوده سرای بورک
شماره تماس : ۲-۳۶۷۰۲۵۸۱