استخدام مترجم زبان(ترجمه همزمان)در تهران

۹۵/۱۲/۰۴
تهران

استخدام مترجم زبان (ترجمه همزمان)در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

_ داشتن مهارت در ترجمه همزمان فایل تصویری و صوتی و متون

تلفن : ۶۶۵۲۱۰۳۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com