استخدام مترجم زبان انگلیسی درمجتمع سرمد

۹۵/۱۲/۰۷
خراسان رضوی

استخدام مترجم زبان انگلیسی درمجتمع سرمد

شرایط استخدام :

_جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۰۵۱۳۷۰۵۲۵۰۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com