استخدام مترجم زبان خارجی ( انگلیسی ،آلمانی، فرانسوی ،ایتالیایی) در تهران

۰۰/۰۳/۱۹
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم زبان خارجی ( انگلیسی ،آلمانی، فرانسوی ،ایتالیایی) در تهران

شرایط استخدام:

  • جنسیت: آقا، خانم
  • نوع همکاری: تمام وقت
  • زبان های انگلیسی ،آلمانی، فرانسوی ،ایتالیایی
  • جهت ترجمه کتاب از زبانهای مختلف