استخدام مترجم(فرم زن) در دارالترجمه الوند

۹۵/۱۲/۰۷
تهران

استخدام مترجم (فرم زن) در دارالترجمه الوند

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به فرم زنی

(استخدام مترجم به صورت نیمه وقت انجام میگیرد)

آدرس : خیابان بهشتی

تلفن : ۸۶۰۴۴۹۷۲_ ۸۶۰۴۳۶۷۲

(متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند)

Estekhdammotarjem.com